Přerovská 68, 779 00 Olomouc

585 316 220

info@medved-elektrocentraly.cz

Hviezdoslavova 41, 627 00 Brno-Slatina

776 195 303

info@medved-elektrocentraly.cz

CZ SK

Jednofázový záložní zdroj MEDVED Arctos pro mezinárodní výrobní firmu


Jednofázový záložní zdroj MEDVED Arctos pro mezinárodní výrobní firmu


Výrobní firma průmyslových armatur s významným mezinárodním přesahem vyžaduje i při častých výpadcích sítě zůstat online z důvodu obchodu i komunikace s dodavateli a partnery. Pro záložní zdroj MEDVED Arctos 10000 V AVR ATS vyhradila prostor v suterénu budovy. Jalikož tento prostor byl původně nevětraný, bylo potřeba přivézt vzduchotechnické potrubí s ventilátorem pro nucený odtah spalin mimo budovu. Ventilátor bylo možné zapojit přes zásuvku přímo do generátoru a tím zajistit jeho nejjednoduší řízení. Aby se mírné vibrace od točivého motoru nepřednášely do budovy, byl záložní zdroj instalován na pružnou podložku.


Použitý model: Arctos 10000 V AVR ATS

Instalovaný výkon: 9,0 kVA (230 V), 39,1 A, regulace napětí AVR

Automatická jednotka: AT207

Umístění realizace: Ivančice